Riet

Riet is een plantensoort uit de grassen familie. Riet is een algemene oever- of moerasplant die weinig eisen stelt aan haar omgeving. Riet is een overblijvende plant die zaad zet, maar zich vooral door uitlopers voortplant. Het bovengrondse deel sterft in de winter af. De wortelstok loopt in het voorjaar weer uit. Riet moet elk jaar gemaaid worden, omdat het rietland anders "verlandt".

Riet dat geschikt is om in een rieten dak te worden verwerkt moet afkomstig zijn uit gematigde streken, en gegroeid zijn met de voeten in zoet, arm water.

Wij werken voornamelijk met Hollands riet. Vroeger werd alleen met Hollands riet gedekt. Nog altijd is er in Nederland veel vraag naar riet. Zoveel zelfs dat de Nederlandse rietsnijders het niet bij kunnen benen. Zij leveren momenteel jaarlijks 20% van het benodigde riet, de overige 80% komt uit het buitenland, bijvoorbeeld onder andere uit China.

De prijs van het geimporteerde riet mag dan wel lager ligger dan die van het Nederlandse riet, kwalitatief is het Nederlandse riet veel beter.

© Rietdekkersbedrijf Hietbrink - Rijssenseweg 5 - 7451 RC Holten - T. 0548 363772 / 06 22 172 192                                                                             Realisatie